Skip to main content
 

SELECTIE- EN ONTWIKKEL ASSESSMENTS

Gewoon goede mensen vinden kan al lastig zijn. Hoe zorg je er dan ook nog voor dat ze zich optimaal ontwikkelen en willen blijven? Met een assessment krijg je precies die informatie waarmee je de juiste mensen kunt vinden én houden. Je komt erachter of jouw kandidaten over de competenties beschikken die nodig zijn voor het werk en waar ze echt gemotiveerd voor zijn. Kortom: of ze écht passen. Meer nog, weet je met een assessment heel precies hoe je je medewerkers optimaal kunt blijven ondersteunen, motiveren en begeleiden in hun ontwikkeling. En juist dat zorgt voor blijvend goed werk.

Fases van een traject: vaststellen competenties – samenstellen assessment methodiek – uitvoeren assessment – maatwerk rapportage met ontwikkeladviezen – opvolging match in organisatie
Aanpak: persoonlijkheid-, drijfveren- en cognitieve capaciteiten testen (COTAN gecertificeerd), behavioral event interview (diepte interview), rollenspelen

CULTUURONTWIKKELING

Zo doen we dat hier nou eenmaal… Cultuur is gedrag dat als vanzelfsprekend plaatsvindt op de werkvloer. De morus van hoe mensen met elkaar omgaan. Vraag aan 10 mensen in je organisatie wat ‘hier’ de cultuur is, en je krijgt waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden. Cultuur is vaak een te abstract concept en lastig te vertalen naar de dagelijkse werkpraktijk. En dat is zonde, want er zit een enorme kracht in het expliciteren van cultuur. Weten welke gezamenlijke waarden er zijn en hoe zich dit vertaalt in concreet gedrag, zorgt namelijk voor richting en verbinding. Afhankelijk van de grootte van je organisatie duurt een ontwikkeltraject gemiddeld 6-12 maanden en worden we tijdelijk onderdeel van je organisatie als interim-projectleider. 

Fases van een traject: intake met opdrachtgever (beslissers) – interviews met cultuurdragers – bepalen scope en doelen cultuurontwikkeling (voorstel) – opzetten projectteam – ontwikkeling cultuurprogramma – coördinatie en uitvoering programma – evaluatie.
Aanpak: (speelse) werksessies waarin cultuur zichtbaar en expliciet wordt, fly-on-the-wall (observeren van gedrag), groepsgesprekken rondom kritische werkmomenten: gewenst gedrag inventariseren, stimuleren en uitproberen.

ONTWIKKELING LEIDERSCHAP

Goed leiderschap in je organisatie maakt het verschil. Om veranderingen te realiseren en professionals te faciliteren en verbinden. Om de individuele belangen af te stemmen op die van de organisatie. Als een tolk die verschillende talen spreekt en continu schakelt op het juiste niveau. Dat vraagt nogal wat van een leidinggevende. Niet alleen zelfbewustzijn, je bent immers je eigen instrument, maar ook een aantal essentiële vaardigheden. Wij ontwikkelen op-maat  leiderschapstrajecten om ervoor te zorgen dat jullie leidinggevenden alles in huis hebben om gewoon goed werk voor zichzelf en anderen te realiseren. Ook kunnen we op interim-basis de taken van een leidinggevende tijdelijk overnemen (bij een verander-opdracht of ter vervanging van verlof) en vervolgens stapsgewijs overdragen. Zo geven we goed leiderschap samen vorm.  

Fases van een traject: intake beslissers – plan van aanpak – intake leidinggevenden – bepalen leerdoelen – ontwerpen programma – uitvoeren interventies (o.m. training, intervisie, coaching) – evaluatie op doelen
Thema’s: zelfinzicht (DISC gedrag- en drijfveren, Q1000 Big5), gespreksvaardigheden (feedback, écht luisteren, gesprekken met emoties, coachen en beoordelen, besluitvorming).
Aanpak: in-company, kleine groepen, laagdrempelig en intensief oefenen, vertaling naar dagelijkse praktijk

"Jullie begeleiding was heel naturel, alsof het allemaal heel vanzelfsprekend is. Daarnaast wisten jullie alle bullshit (management) bingo te vermijden. Prettig en verfrissend."

Deelnemer leiderschapstraject onderwijsinstelling

"Jullie aanpak is grondig. Jullie vragen scherp door op de organisatiedoelstellingen en kregen snel scherp wat cruciaal is in de rol als promovendus. De assessments resulteren in handzame rapporten, die zowel door onze hoogleraren als promovendi als waardevol worden ervaren."

Assessments onderzoeksschool

"Het is bijzonder hoe jullie met behulp van een aantal simpele en leuke interventies ervoor zorgden dat we onbewust gedrag concreet met elkaar konden bespreken. Soms heb je gewoon even iemand van buiten nodig, om dát wat zo normaal voor je is expliciet op tafel te krijgen. Het geeft ons een gezamenlijke richting en taal, waardoor we als organisatie nog beter weten hoe we willen zijn en doen."

Cultuurontwikkelprogramma

"Jullie doen enorm veel aan de relatie met ons als individuele deelnemers. Je luistert goed en komt terug op dat wat vorige keer is gedaan en gezegd. Dat schept vertrouwen en geeft op mij een goede, persoonlijke én professionele indruk."

Deelnemer leiderschapstraject