Skip to main content
 

TEAMONTWIKKELING

Weten wat het geheim is van een goed werkend team? Ten eerste: je hebt een gezamenlijk doel en bent van elkaar afhankelijk om dat doel te bereiken. Daarbij is het wel zo handig om elkaar te kennen. Dat is logisch maar niet altijd vanzelfsprekend. Waar loopt iemand warm voor, waar zijn je collega’s goed in en wat vindt iedereen ‘normaal’? Nieuwsgierigheid is hiervoor een belangrijk ingrediënt. Ook heldere afspraken en het vertrouwen dat iedereen doet wat nodig is, zijn cruciaal. Schort er iets aan? Dan wordt dat gewoon besproken. Meestal constructief en soms met een beetje vuurwerk (want: diversiteit enzo). Samen beter worden gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Wij zorgen dat dit kan en dat dit in alle openheid gebeurt. 

Wij begeleiden teams in verschillende ‘fases’: startend en ervaren, tijdelijk of structureel, geolied of vastlopend. Per team stellen we samen doelen vast en ontwerpen we een passend programma. De doorlooptijd van een traject varieert meestal tussen de 3 en 6 maanden. 

Fases van een traject: vrijblijvende kennismaking – individuele intakes – bepalen ontwikkeldoelen – ontwerpen programma – begeleiding – evaluatie op doelen
Aanpak: waarderend onderzoeken, drijfveren- en gedragsanalyse, deep democracy, sportpsychologie, progressiegericht werken, vaak in combinatie met korte vaardigheidstrainingen

BEGELEIDING CONFLICTEN

Gedoe met een collega. Dat kan je behoorlijk bezighouden en het plezier in werk aardig beïnvloeden. Meestal begint zoiets klein. Een frustratie over iets dat niet gedaan is, een vervelende opmerking. Onuitgesproken verwachtingen doen het vuurtje vaak snel oplaaien. Die ander snapt toch zeker wel dat….? Nou nee dus. Er ontstaan beelden van elkaar (je begrijpt: meestal geen positieve) en soms worden andere collega’s daarin betrokken. Voor je het weet zit je in een patroon. Eentje waar niemand blij mee is, maar waarin je toch telkens weer belandt met elkaar. 

In dit soort situaties, waar het er écht om gaat, kan het helpen wanneer een buitenstaander jullie gesprekken begeleidt. Om te onderzoeken of er nog muziek in de werkrelatie zit en zo ja: samen te zoeken naar hoe jullie ‘het gedoe’ de baas worden, wat nodig is om vertrouwen te herstellen. En wat je doet als ‘het gedoe’ de kop weer opsteekt? Voor dit soort begeleiding geldt: hoe eerder en laagdrempeliger, hoe beter. Voorkomen is beter dan genezen!

Fases van een traject: individuele intakes – eerste gezamenlijke gesprek: werkrelatie nog toekomst? – Bij nee: Hoe goed uit elkaar? Bij ja: identificeren van gedrag dat werkt & hiermee oefenen – afrondend gesprek
Aanpak: narratieve mediation, waarderend onderzoeken, deep democracy

INTERVISIE

Zoveel mensen, zoveel wensen, én zoveel ideeën. En juist daar maken we gebruik van bij intervisie. De opzet is simpel. In een kleine groep kom je op vaste momenten samen en duik je in een vraag (Hoe ga ik om met de twee collega’s die ik aanstuur maar die niet door een deur kunnen? Hoe maak ik mijn overbezette leidinggevende duidelijk dat dit niet werkbaar is?) Vaak is het verleidelijk om dan gelijk je ervaringen te delen. En juist dat stel je uit. Wij helpen de groep om nieuwsgierig vragen te stellen, zaken vanuit verschillende kanten te bekijken en echt te willen begrijpen wat er speelt. Dat alleen al leidt tot heel nieuwe inzichten en dan moeten de adviezen en suggesties nog komen! Een doeltreffende manier om samen te leren en je als groep te ontwikkelen.

Fases van een traject: introductiesessie – 4 tot 6 intervisiebijeenkomsten – ophaalsessie: wat hebben we als groep geleerd?
Aanpak: incidenten-methode, progressiegerichte methode, leren van successen, speed-intervisie

"Wat is het toch prettig om heel bewust en grondig stil te staan met collega's. Jullie hielpen ons te beseffen dat er al veel goed gaat en om dat gericht in te (blijven) zetten."

Deelnemer intervisie onderwijsinstelling

“Jullie waren onze tolk aan de start van ons traject. Inmiddels verstaan én begrijpen we elkaars taal beter. Er is meer waardering voor elkaars werk en persoon. Dat zorgt voor fijn werken.”

Deelnemer teamontwikkeling zorginstelling

"Onze neiging is om het zo snel mogelijk over de inhoud te hebben. Met behulp van jullie begeleiding hebben we uitgebreid stil gestaan HOE we samen werken en welk gedrag hierbij past. We begrijpen elkaar nu nog beter en ook inhoudelijk zijn we hierdoor beter op elkaar ingespeeld."

Deelnemers gespreksbegeleiding onderzoeksschool