Skip to main content

Duurzame inzetbaarheid promovendi

 

“Hoe zorgen we voor een optimale match tussen onze sollicitanten en de beschikbare promotieplekken, zodat we uitval en ziekte zoveel mogelijk voorkomen?”  Dat was de vraag van onze opdrachtgever.

We ontwikkelden o.a. een assessment om te onderzoeken in hoeverre een kandidaat past binnen het opgestelde profiel van een promovendus binnen deze onderzoeksschool.

Resultaat: Een adviesrapport dat ondersteunend is aan de selectie van de beste promovendi. Daarnaast geeft dit rapport de promovendus en zijn/ haar begeleiders concrete aanknopingspunten voor optimale samenwerking en persoonlijke ontwikkeling zodat er na drie of vier jaar een mooi proefschrift ligt.

Wij schakelden Marian en Laurien drie jaar geleden in om ons te ondersteunen bij de selectie van promovendi. De assessments worden zowel door de kandidaten als begeleiders, maar ook door de graduate school, erg gewaardeerd. Gesprekken over de samenwerking worden gemakkelijker gevoerd. Wij als graduate school verwachten hiermee ziekte en uitval onder promovendi terug te dringen. De eerste signalen stemmen heel positief.

Taco van der Vaart Directeur Graduate Studies, SOM Graduate School
Marian

Author Marian

More posts by Marian