Skip to main content

Toekomstgericht leiderschap

In opdracht van Expertisecentrum Healthwise, ontwikkelden we een leiderschapsprogramma voor leidinggevenden in de zorg.

De focus lag op ‘Leiderschap van de toekomst’ en de vaardigheden die daarbij horen. Denk hierbij aan: hoe doe je als leidinggevende een beroep op de intrinsieke motivatie en sterke punten van je professionals? Hoe versterk je dat wat goed gaat? En: hoe zorg je door goede gesprekken en feedback voor meer betrokkenheid en eigenaarschap?

Het programma baseerden we op recente inzichten vanuit de (positieve- en neuro-) psychologie. De nadruk van het programma lag sterk op reflectie en op experimenteren middels rollenspellen. Immers, vaardigheden aanleren en op pijl houden doe je vooral door te doen!

Ook al heb ik ruim 20 jaar leidinggevende ervaring, met dit programma heb ik toch weer een stap gezet in mijn professionele ontwikkeling als leidinggevende. Fier heeft een verfrissende kijk op leiderschap en weet dit mooi te vertalen naar praktische vaardigheden. De opdrachten en oefeningen (met acteur) aangevuld met handig naslagmateriaal, zorgen voor concrete resultaten in mijn werk. Mijn gesprekken met medewerkers verlopen tegenwoordig soepeler en er komt meer initiatief vanuit medewerkers zélf om zaken op te pakken.”

Marjan AnnemaHoofd Poli Ommelander Ziekenhuis Groningen
Bloei

Author Bloei

More posts by Bloei