Skip to main content

Bevlogen specialisten in opleiding

Met de gedrevenheid en voldoening zit het meestal wel goed… Artsen en specialisten in opleiding komen uit allerlei onderzoeken naar voren als mensen die vaak bevlogen zijn en hun werk betekenisvol vinden. Tegelijkertijd zorgt de toenemende druk op ons zorgstelsel en de dynamiek in ziekenhuizen ervoor dat jonge specialisten sneller opgebrand raken en besluiten een andere loopbaan te kiezen.

Dat is in de eerste plaats zonde voor de (jonge) professional, die vol overgave voor het vak koos. Daarnaast is het ontzettend zonde van de investering die opleiders in ziekenhuizen doen (in tijd en kosten). Bovendien zorgt ziekte en uitval voor een (tijdelijk) capaciteitstekort, wat weer effect heeft op de werkdruk bij de andere specialisten. Een vicieuze cirkel die je graag wil omkeren.

De vraag van onze opdrachtgever:

Hoe kunnen we eerder en beter gesprekken voeren met onze AIOS over hun gedragsmatige ontwikkeling, zodat we op tijd kunnen bijsturen en voorkomen dat AIOS uitvallen of ziek worden? Inhoudelijke gesprekken over ingrepen en technische handelingen zijn er voldoende, want in de opleiding is daar continu aandacht voor. Veel lastiger is het bespreekbaar maken van het ‘onderbuik-gevoel’.

Om ervoor te zorgen dat de AIOS ook op termijn met plezier en resultaat werken, is afgelopen jaar gestart met een combinatie van verschillende interventies. Een ontwikkel-assessment en individuele coaching zijn daar twee voorbeelden van. De eerste effecten en resultaten lijken positief: Er is meer en bewuste aandacht voor gedrag en duurzaam plezierig werken met elkaar staat op de agenda.

Laurien

Author Laurien

More posts by Laurien