Skip to main content

Werkplezier, geluk in werk, bevlogenheid… we zijn niet de enigen die ons op dit thema richten. Plezier in werk is de afgelopen jaren een ‘hot topic’ geworden. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen maar heeft te maken met de manier waarop werk is veranderd. Meer dan voorheen doet werk een beroep op onze mentale conditie en is het belangrijk om oprecht plezier aan werk te beleven. Wat is er dan concreet veranderd?

TYPE WERK
Allereerst de aard van ons werk. McKinsey deed een onderzoek dat aantoont dat banen steeds minder vastomlijnd en routinematig zijn geworden. In de toekomst lijkt vooral het complexe werk sterk te groeien (70% ten opzichte van een groei van 30% van meer routinematig werk). Dit vraagt andere vaardigheden van de professional zoals emotionele intelligentie, creativiteit en de vaardigheid om complexe problemen op te lossen.

ORGANISATIE VAN WERK
Daarnaast organiseren we werk anders dan pakweg 20 jaar geleden. Er ontstaan nieuwe organisatievormen, de arbeidsmarkt is veel flexibeler en de scheidslijn tussen werk en privé is vervaagd door technologie. Bekijk in het filmpje hoe Van Kooten en de Bie in 1986(!) deze ontwikkeling al treffend voorspelden.

WERKBELEVING
Belangrijker nog dan dat het we het werk anders zijn gaan doen en organiseren, is dat we werk anders zijn gaan zien. Waar werk puur een manier was om geld te verdienen, willen we nu ook graag dat het zinvol is en ons voldoening geeft. Werk is een manier om erbij te horen en geeft ons de mogelijkheid om onszelf te ontwikkelen. Het geeft een zekere betekenis aan ons leven.

EN NU…
Hoewel de toekomst zich lastig laat voorspellen (bekijk vooral de interessante Tegenlicht-uitzending) verwachten we dat het belang van werkplezier alleen maar toeneemt. Bovengenoemde ontwikkelingen vragen om een andere vorm van motivatie en beleving van werk. Alleen als je echt plezier hebt in wat je doet, kun je langdurig de mentale inspanningen en flexibiliteit leveren die van ons worden gevraagd!

Marian

Author Marian

More posts by Marian