Skip to main content

Het mag duidelijk zijn, wij denken dat het loont en nodig is om te investeren in werkplezier. De effecten zijn evident en de noodzaak steeds duidelijker. Maar welke factoren bepalen nu of je wel of geen plezier in je werk hebt? En wat kun je doen om werkplezier te beïnvloeden? Het antwoord is eigenlijk vrij simpel: zorg dat de inhoud en vorm van het werk aansluit bij de basale behoeften van mensen.

Deci & Ryan (zie filmpje) deden al in de jaren tachtig onderzoek naar menselijke motivatie en wat zij vonden is nog steeds actueel en bruikbaar om werkplezier te realiseren. We combineerden deze inzichten en die van Daniel Pink (zie filmpje) en Martin Seligman naar de vier belangrijkste factoren voor werkplezier. Met ezelsbrug… de 4 V’s voor werkplezier. Hoe beter de 4 V’s van de organisatie en professional op elkaar zijn afgestemd, hoe meer werkplezier.

Ervaar je nu minder werkplezier dan je zou willen? Check dan eens bij jezelf hoe het gesteld is met de 4 V’s.

VRIJHEID
Zelf je koers kunnen en mogen bepalen. In werk betekent dit dat er voldoende autonomie is om te bepalen hoe je je werk doet, met wie en wanneer (taak, team, tijd en aanpak). Niet iedereen heeft evenveel behoefte aan autonomie en soms zorgt het type werk voor een beperkte ruimte in vrijheid. Toch is het nuttig om te kijken op welke aspecten er wel ruimte is om zelf richting te geven. Het gaat er dus om dat je binnen de kaders en behoeften die er zijn, de juiste bewegingsvrijheid vindt.

VAKMANSCHAP
Vertrouwen hebben in eigen kunnen en de natuurlijke behoefte nog beter te willen worden. De kunst is om zoveel mogelijk je sterke punten in te zetten en verder te ontwikkelen. Dat kan ondermeer met behulp van goede en constructieve feedback.

VERBONDENHEID
We worden gelukkiger wanneer we goede relaties hebben met de mensen om ons heen. Het gaat om de basale behoefte om erbij te horen. Op je werk geldt dit ook. Dat betekent dat het belangrijk is of je een klik hebt met je collega’s, dat er een goede sfeer is en dat er op een (gelijk)waardige manier wordt samengewerkt.

VOLDOENING
Het gevoel hebben dat je bijdraagt aan iets groters dan alleen jijzelf. In werk gaat het erom dat je het gevoel hebt dat de doelen die je nastreeft, ertoe doen en zinvol zijn. En wat dat precies is, is voor ieder mens anders. Daarom is het belangrijk om als organisatie en individu te zoeken naar wat voor een ieder zinvol is. Wat we zien is dat hoe meer de bedoeling van een organisatie aansluit bij die van het individu, hoe meer werkplezier en resultaat.

Wil je weten hoe het ervoor staat met deze factoren bij jou, in je team of in je organisatie? We hebben een simpele vragenlijst ontwikkeld die inzicht geeft in hoe het ervoor staat met jouw/jullie werkplezier.

Meer verdieping? Lees:

  • Deci, E. en Ryan R., Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in: Handbook of Self-Determination Research, pp. 3-34, Rochester, 2002.
  • Pink D.H., Drive: De verrassende waarheid over wat ons motiveert, Atlas Contact, 2010.
Laurien

Author Laurien

More posts by Laurien